Karma Responsive WordPress Theme

Persondatapolitik

Hos (”RoboFunds”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger, som behandles sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning (persondataforordningen og databeskyttelsesloven).
Denne persondatapolitik beskriver hvordan RoboFunds som dataansvarlig indsamler, opbevarer og anvender oplysninger fra besøgende på RoboFunds.dk samt fra anden interaktion med RoboFunds.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

1. Databehandling

1.1. Formål

Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger (navn og mail) anvendes til at fremsende
nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

 • Dialog: Personoplysninger (navn, telefonnummer og mail) anvendes til at kontakte dig, og
  holde kontakten, efter anmodning.
 • Mødereferater: Vi tager notater af vores samtale, for at højne kvaliteten af vores fremtidige
  dialog.
 • Investeringer: Til brug for investering i RoboFunds vil vi ligeledes indhente de
  nødvendige oplysninger til at imødekomme dette.

1.2. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler flg. kategorier af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
 • Professionelle oplysninger, f.eks. stillingsbetegnelser, oplysninger om det selskab du
  repræsenterer, mv.

Oplysninger om formueforhold, skattestatus, CPR/CVR-nr. (dokumentation i form af kopi af
pas eller kørekort), LEI-kode, juridiske forhold, ejerkreds, ledelse samt virksomhedens
tegningsberettigede personer.

1.3. Indsigtsret, ret til ændring og ret til at blive glemt

Du kan altid kontakte os på admin@RoboFunds.dk hvis du ønsker at:

 • Få indsigt i hvilke oplysninger RoboFunds ligger inde med om dig.
 • Ændre de oplysninger vi har modtaget.
 • Få slettet de oplysninger vi ligger inde med vedrørende dig, så længe dette ikke er i strid med
  anden lovgivning.
 • Få berigtiget, begrænset eller overført (dataportabilitet) personoplysninger.

1.4. Kilder
Vi har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig via tilmelding til nyhedsbrev eller anmodning om kontakt via hjemmesiden,
  RoboFunds.dk, LinkedIn eller fra anden kontakt til os.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier, Google, mv.
 • Fra vores samarbejdspartnere.

1.5. Behandlingsgrundlag, Persondatapolitik
Vi behandler dine personoplysninger baseret på en række forskellige retsgrundlag. For så vidt angår
vores nyhedsbreve sker dette på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
Behandlingen af personoplysninger i relation til formålene ”dialog” og ”mødereferater” sker på
baggrund af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser samt markedsføre,
udvikle forbedre vores produkter/ydelser, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Derudover sker vores
øvrige behandling af dine personoplysninger primært med formålet om opfyldelse af vores
kontraktuelle forhold med dig eller det selskab du repræsenterer, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
Slutteligt behandler vi relevante personoplysninger til brug for opfyldelse af vores regulatoriske
forpligtelser (f.eks. i forbindelse med tilsyn fra Finanstilsynet), jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c samt
databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, pkt. 1 for CPR-nr.

1.6. Modtagere af personoplysninger

Som udgangspunkt deler vi ikke dine oplysninger med eksterne, men til levering af vores produkter
og ydelser kan det i diverse sammenhænge være nødvendigt, at dele dine personoplysninger med
forskellige tredjeparter.
Dette kan fx være offentlige myndigheder, advokater, revisorer, databehandlere, mv.
Til brug for nyhedsbreve, anvender RoboFunds leverandøren Hubspot til at udsende, samt
modtage tilmeldinger til, vores nyhedsbrev (mailadresser og navn). Hubspot distribuerer ikke data
videre til tredjeparter. Man kan altid anmode om at få slettet sin data hos Hubspot via os.
Hvis RoboFunds overfører din personoplysninger til lande uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
udenfor EU/EØS, vil vi sikre denne overførsel ved indgåelse af EU Kommissionens
Standardkontrakter (Standard Contractual Clauses).

1.7. Opbevaring
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring
ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i
forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med vores dialog: Så længe det er relevant fra et forretningsmæssigt perspektiv
samt i overensstemmelse med eventuelle garantier, forældelsesfrister, mv.

Investeringer: Så længe du har investeret via RoboFunds samt i overensstemmelse
med eventuelle garantier, forældelsesfrister, mv.

1.8. Hvordan vi beskytter dine oplysninger
Vi har indført passende processer for indsamling, opbevaring og behandling af data. Hjemmesiden
anvender en SSL-sikret kommunikationskanal.
Vi hverken sælger, deler eller udlejer dine personlige oplysninger til andre.

1.9. Tredjeparters hjemmesider

Vi kan henvise til andre hjemmesider tilhørerende tredjeparter. Vi kontrollerer ikke indholdet eller de
links, der optræder på disse sider, og er ikke ansvarlig for de politikker som benyttes på andre
hjemmesider.

1.10. Din accept af disse vilkår
Ved at bruge RoboFunds.dk accepterer du denne politik. Hvis du ikke accepterer denne
politik, bedes du venligst ikke benytte hjemmesiden. Den fortsatte brug af hjemmesiden efter
ændringer af denne politik vil anses for accept af ændringerne.

2. Cookies
Hjemmesiden RoboFunds.dk anvender cookies til at tilpasse vores indhold, forbedre
brugeroplevelsen og til at analysere vores trafik.

3. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, er du meget velkommen til at kontakte
os på:
Robofunds A/S
Gothersgade 21,2
DK – 1123 København K
admin@robofunds.dk

Yderligere information

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2000/429