Robotinvestering.

 

Robotinvestering

Hvad er Robotinvestering?

Robotinvestering, eller “robotrådgivning,” er en hastigt voksende tendens i investerings verden. Denne teknologi bruger computeralgoritmer og AI til at udvælge og administrere investeringer på vegne af enkeltpersoner og institutioner, hvilket giver et billigt og effektivt alternativ til traditionelle investeringer. Robo-investering bliver stadig mere populær blandt investorer, der leder efter en mere bekvem og omkostningseffektiv måde at administrere deres porteføljer på.

En af de vigtigste fordele ved robo-investering er dens tilgængelighed, da det kan gøres helt online, hvilket gør det tilgængeligt for en bredere vifte af investorer, herunder dem, der måske ikke har midlerne til at arbejde med en traditionel finansiel rådgiver. Derudover hjælper brugen af ​​et sæt regler og kriterier, der tager hensyn til faktorer som investorens risikotolerance, tidshorisont og investeringsmål, til at eliminere følelsesmæssige skævheder, der kan føre til dårlige investeringsbeslutninger.

En anden fordel ved robo-investering er omkostningsbesparelserne, da processen er automatiseret, er der ingen menneskelige arbejdsomkostninger forbundet med det, hvilket gør det muligt at holde gebyrerne lave. Dette gør det særligt attraktivt for yngre investorer og dem med mindre porteføljer.

Generelt er robo-investering en praktisk og omkostningseffektiv mulighed for mange investorer, især dem, der lige er startet eller har mindre porteføljer. Det er dog vigtigt at overveje personlige økonomiske mål og præferencer, når du beslutter dig for, om du vil bruge en robo-rådgiver eller ej. Som altid er det en god idé at konsultere en finansiel rådgiver, før du træffer investeringsbeslutninger.

..ved robo-investering er brugen af ​​avanceret teknologi og big data-analyseteknikker til at analysere enorme mængder data og træffe mere præcise investeringsbeslutninger. Robo-rådgivere bruger sofistikerede algoritmer, der er i stand til at behandle og analysere store mængder data.

Yderligere ved robo-investering er brugen af ​​avanceret teknologi og big data-analyseteknikker til at analysere enorme mængder data og træffe mere præcise investeringsbeslutninger. Robo-rådgivere bruger sofistikerede algoritmer, der er i stand til at behandle og analysere store mængder data, hvilket kan være gavnligt til at identificere mønstre og tendenser, som måske ikke umiddelbart er indlysende for menneskelige investorer. Dette kan give robo-rådgivere en betydelig fordel i at forudsige markedsbevægelser og identificere rentable investeringsmuligheder. 

Derudover giver brugen af ​​kraftfulde computersystemer robo-rådgivere mulighed for at udføre komplekse beregninger og simuleringer, som ville være vanskelige eller umulige for menneskelige investorer at udføre manuelt. Dette kan hjælpe med at optimere porteføljer og reducere risiko, hvilket fører til bedre investeringsresultater for kunderne. Brugen af ​​den nyeste teknologi og big data-analyseteknikker giver robo-rådgivere mulighed for at være på forkant og fortsætte med at forbedre deres ydeevne over tid.

Selvom robo-investering har mange fordele, er det vigtigt at bemærke, at det måske ikke er egnet for alle investorer. Robo-rådgivere tilbyder typisk et begrænset udvalg af investeringsmuligheder og er muligvis ikke i stand til at levere det tilpasningsniveau, som nogle investorer kræver. Det er dog værd at bemærke, at mange robo-rådgivere nu tilbyder flere tilpasningsmuligheder, og nogle giver endda adgang til menneskelige finansielle rådgivere. Mens robo-rådgivere har adgang til enorme mængder data og bruger sofistikerede algoritmer, er det desuden vigtigt at have realistiske forventninger til enhver algoritmes evne til fuldt ud at tilpasse sig uventede markedsændringer.

OPenAI

Da temaet for denne artikel var om robot investering og kunstig intelligens synes vi det var logisk at bede en AI baseret chat robot om at skrive en artikel om begrebet.
Alt over denne sætning er skrevet af ChatGPT

Og det synes vi egentlig den slap rigtig godt fra. Men nu fortsætter vi mennesker:

Normalt forbinder vi begrebet “Robot” med noget fysisk på et samlebånd der samler en dingenot, eller den græsslåmaskine der kører i haven i døgndrift og altid sikrer en velfriseret plæne. I investeringsverdenen eksisterer der mange navne for det samme begreb: Robo-advisory, Robot investering, Algoritme handel og AI investeringer. Selv foretrækker vi at bruge algoritmisk- eller matematisk investering til princippet, men accepterer at det ser ud som “Robo” er det ord som vinder internationalt. Selv vores firmanavn udståler en accept af dette.

I Robofunds anvender vi en robotbaseret tilgang fra start til slut i processen med at foretage og vedligeholde en investering i et værdipapir. Hvis det er på vegne af en investor starter det hele med at oprette en grundig investeringsprofil således at vi præcist kender kundens præferencer, erfaring, mangel på samme og risiko-aversionen hos kunden.
Den menneskelige indblanding fra vores side er begrænset til hjælp til investeringsprofilen der enten kan udfyldes online eller i samarbejde med os.

Det typiske forløb for en robo investering foregår hos os på følgende måde:

Investor profil

En investerings profil skal afklare hvilke investeringer kunden bør foretage – hvis nogle overhovedet.
Vi starter med at afdække erfaring, tidshorisonter risiko aversion og meget andet. Traditionelt i investering er det sådan, at jo større risiko man er villig til at løbe, des større er chancen for et stort afkast.

Investeringsprofilen hos os munder ud i et beregnet tal fra 1-100 hvor 1 er “Hold du dine penge i banken fremfor investeringer” og 100 er “investér alt i 1 high-tech aktie for lånte penge.” Begge tænkte scenarier vil være eksempler hvor vi ikke vil kunne hjælpe med investeringer.
Investeringsprofilen er dynamisk, det er et lovkrav og den skal genbesøges fra tid til anden, typisk hvert år. Vi kender dog sluttidspunktet, der fx. kunne være indtræden af pensionsalder og vi allokerer og rebalancerer automatisk investeringerne i overensstemmelse hermed.

Investerings univers

Vi investerer i aktier og råder over en database med 115.000 aktier fra hele verden hvor vi anvender regnskaber, nøgletal og historiske kurser der løbende bliver analyseret vha. massiv computerkraft som vi lejer hos Amazon.
Vores algoritmer og Investeringsprofilen begrænser antallet af mulige kandidater til at indtræde i porteføljen, der typisk ender med 300-600 mulige kandidater.

Design og optimalitet

I eksemplet ovenfor hvor screenings processen begrænser antallet af investerings objekter til 300-600 aktier begynder nu det virkelige algoritmiske arbejde hvor optimal porteføljen skal beregnes. Vi anvender op til 40000 computer processorer (GPU) parallelt til at beregne den optimale portefølje sammensætning.
Det tager alt fra 1 minut til en time – Til sammenligning tog det for 7 år siden 5 dage for os at lave tilsvarende beregning.

Outputtet fra algoritmen er en portefølje sammensætning der er så optimal som vi kan beregne den. Den vil typisk består af alt fra 15-50 aktier og 1-2 ETF´er, alt afhængig af grunddesignet.
Det vi bl.a. maksimerer på er forventet afkast mens vi samtidig minimerer på risikoen (volatilitet)

Handel / Eksekvering

Nu er den optimale portefølje sammensætning beregnet og aktierne skal handles så effektivt som muligt. Vi anvender verdens største broker hvor vi sender forskellige typer af algoritmiske ordrer for at opnå den bedste gennemsnitlige anskaffelses pris som mulig.

Rebalancering

En portefølje er faktisk kun optimal den dag den bliver beregnet. Allerede dagen efter indtræffer suboptimaliteten, og vægtningen på de enkelte aktier begynder at skifte. Ved at overveje alle faktorer såsom kurtage, forventet afkast og risiko ændringer, beregner vores algoritmer hele tiden hvor dyrt det er at være suboptimal, og dermed hvornår det er opportunt at rebalancere til en ny optimal. Vi kalder det dynamisk rebalancering, teoretisk kan denne rebalancering forekomme hver dag, men det er sjældent.