fbpx

AIF vs. UCITS – Lektioner fra fortiden og den algoritmiske fremtid.

Posted by:

Fordelene ved en AIF-baseret fond: Lektioner fra fortiden og den algoritmiske fremtid
I Europa er især 2 fondstyper populære og dominerende.  AIF og UCITS
UCITS baserede fonde er kraftig reguleret fra EU (ESMA) i forhold til investeringsstrategien, men AIF er løsere reguleret.
Kan den kraftige regulering være til ulempe for investoren både detail og den professionelle. Det kigger vi lidt på i denne artikel.

Alternative investeringsfonde (AIF) tilbyder unikke fordele, der gør dem attraktive for mange investorer. I modsætning til UCITS-fonde, har AIF’er muligheden for at flytte aktiver til kontanter i perioder, hvor det skønnes nødvendigt.

Fleksibilitet i usikre tider

I perioder med øget markedsusikkerhed kan evnen til at omdanne aktiver til kontanter være et væsentligt aktiv. AIF’er kan handle hurtigt for at beskytte investeringsværdien, hvilket giver dem en kritisk fordel i forhold til UCITS-fonde, der ikke har denne fleksibilitet.

Historiske eksempler på sådanne perioder inkluderer Dot-com-boblen (2000-2002), finanskrisen (2008-2009), den europæiske gældskrise (2010-2012), og mest for nylig COVID-19-pandemien (2020) og det ustabile marked i 2022. I alle disse tilfælde kunne kontanter have tjent som en buffer mod volatilitet og tab.

“Grafen nedenfor viser en sammenligning af tre forskellige investeringsstrategier fra 2020 til 2023. Den første linje (Blå) repræsenterer et benchmark, som typisk ville være en bredt baseret aktieindeks eller anden passende sammenligning. Den anden linje (gul) viser Net Asset Value (NAV) for en fond, der har mulighed for at holde op til 40% af sin portefølje i kontanter. Den tredje linje (Rød) repræsenterer NAV for en fond, der ikke har mulighed for at omdanne aktiver til kontanter.
Grafen illustrerer effektivt forskellene i ydeevnen mellem disse tre strategier over den angivne periode. Den viser, hvordan den øgede fleksibilitet ved at kunne holde en del af porteføljen i kontanter kan beskytte værdien i perioder med markedsusikkerhed. På den anden side viser det også, hvordan fonden uden denne mulighed potentielt kan blive mere påvirket af markedsfluktuationer.”

UCITS

                               

Diversificering

En anden betydelig fordel ved AIF’er er muligheden for diversificering. Mens UCITS-fonde er begrænset til mere traditionelle investeringsklasser, kan AIF’er investere i en bred vifte af aktiver, inklusive private equity, fast ejendom og infrastruktur, hvilket – rigtig brugt kan give en yderligere grad af beskyttelse mod markedsfluktuationer.

Potentiel for højere afkast

Takket være deres evne til at investere i alternative aktiver, har AIF’er ofte potentialet til at levere højere afkast end UCITS-fonde, særligt i perioder med stærke markeder. Selvfølgelig skal dette potentiale afvejes mod den højere risiko, der er forbundet med alternative investeringer.

Bedre risikostyring

AIF’er giver mulighed for avanceret risikostyring, som ofte kan give en bedre beskyttelse mod markedsvolatilitet. De har friheden til at bruge en række strategier, herunder hedging og gearing, som kan være med til at skabe stabilitet i turbulente markeder.

Potentielle udfordringer med AIF’er

Forøget risiko med større investeringsfrihed

Selvom AIF’er tilbyder en række attraktive fordele, er det vigtigt at være opmærksom på de potentielle udfordringer og risici, de kan medføre. Den udvidede frihed, som AIF’er har til at foretage forskellige investeringer, kan også øge risikoen. Dette skyldes, at de kan benytte investeringsstrategier, der kan være forbundet med større risiko, såsom short selling, leverage og komplekse derivatstrategier. Mens disse strategier kan give mulighed for højere afkast, kan de også forstærke tab. Manglende likviditet – AIF’er kan også investere i mindre likvide aktiver som ejendomme eller private equity. Dette kan gøre det sværere for investorer at få deres penge ud af fonden hurtigt, hvis de har brug for det. Et Fluktuerende afkast selvom AIF’er kan give potentielt højere afkast, kan afkastene også være mere ustabile end dem fra mere traditionelle investeringsfonde.
Før en investering i en AIF eller en UCITS er det vigtigt for investor at gennemgå Pripps dokumentet (Central investorinformation) der beskriver hvilke instrumenter og strategier forvalteren har ret til at bruge i forskellige markeds scenarier.

Konklusion

Mens både AIF og UCITS fonde har deres sted i investeringsverdenen, kan AIF’er tilbyde betydelige fordele i form af fleksibilitet, diversificering, potentiel for højere afkast og forbedret risikostyring. Disse kvaliteter gør dem til et attraktivt valg for mange investorer, særligt i usikre tider.

Når vi ser på de historiske økonomiske udfordringer og den teknologiske fremdrift i form af algoritmiske styringsværktøjer, fremstår AIF’er som en robust og fleksibel mulighed for moderne investorer. Hvad enten det handler om at navigere i turbulente markeder eller om at sikre en stabil vækst, kan AIF-baserede fonde tilbyde løsninger, der er designet til at møde disse udfordringer og levere på investorernes forventninger.

0
  Related Posts